W Małopolsce powstanie prawie 300 km nowych dróg

KS
KS
fot. GDDKiA
fot. GDDKiA

Jak informuje GDDKiA w Małopolsce trwa obecnie budowa 74 km nowych dróg. Przygotowywana jest również dokumentacja dla kolejnych inwestycji, których łączna długość to ponad 220 km. Trwają również prace nad koncepcjami przebudowy i poprawienia bezpieczeństwa na już istniejących trasach.

Beskidzka Droga Integracyjna

S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa nazywana jest Beskidzką Drogą Integracyjną. Połączy Bielsko-Białą i miasta leżące wzdłuż DK52 – Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską – z DK7 w Głogoczowie. Droga będzie miała 61 km i zostanie poprowadzona w nowym śladzie. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Zostanie wybudowanych 12 węzłów – Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice i Skawina.  

Droga ekspresowa S52 ma obecnie dwa funkcjonujące odcinki, od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka. Budowana Północna Obwodnica Krakowa będzie w przyszłości częścią S52. 

GDDKiA przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego przetargu na przeprowadzenie badań geologicznych na terenie tej inwestycji. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na niewielkie zainteresowanie i zbyt wysoką wartość ofert. Trwają rozmowy z przedstawicielami branży geologicznej o założeniach następnego postępowania na przeprowadzenie tych prac. Planuje się wykonanie ponad 6,6 tysiąca odwiertów i prawie 2,4 tysiąca sondowań. Następnym etapem będzie przygotowanie założeń przetargu na zaprojektowanie i budowę tej trasy. 

Droga będzie budowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). 

Sądeczanka

Pierwszy odcinek nowej trasy już powstaje, to tzw. łącznik brzeski o długości 3 km omijający miasto od zachodu. Na kolejną, główną część, łączącą Brzesko i Nowy Sącz, złożono w 2021 roku wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Ta dokumentacja wskazuje trzy warianty przebiegu nowej drogi: 

  • C – otrzymał najwyższą łączną ocenę za spełnienie kryteriów środowiskowych, społecznych, technologicznych i ekonomicznych. Ten przebieg wskazaliśmy jako preferowany; 
  • A – wariant alternatywny; 
  • F – wariant najkorzystniejszy środowiskowo. 

Droga będzie miała klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z dwiema jezdniami i dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Będzie miała niespełna 50 km (jej długość waha się w zależności od wariantu od 41 do 49 km). Trasa jest przewidziana do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Nowa trasa na Słowację

W zeszłym roku GDDKiA podpisało umowę na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla nowego przebiegu DK7 z Rabki-Zdroju do Chyżnego, tj. do granicy polsko-słowackiej. Z końcem maja dojdzie do soptkania z mieszkańcami gmin Raba Wyżna, Spytkowice i Jabłonka, żeby przedstawić im cztery propozycje poprowadzenia nowej drogi. Założeniem jest przygotowanie przebiegu nowej, dwujezdniowej trasy, prowadzącej od węzła Zabornia na S7 do Chyżnego. Ominie ona Spytkowice, Podwilk, Orawkę i Jabłonkę i połączy się ze słowacką drogą R3. 

Droga jest przygotowywana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

S7 Kraków – Myślenice

Ten odcinek to ostatnia część drogi ekspresowej S7, łączącej Gdańsk i Rabkę-Zdrój. W marcu podpisano umowę na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Założeniem tego dokumentu jest przygotowanie przebiegów nowej trasy, skonsultowanie ich z mieszkańcami oraz wybór najlepszego wariantu. Zakłada się, że do 2030 roku uzyskana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej trasy. 

Obecnie projektant przygotowuje szczegółową inwentaryzację terenu, gdzie potencjalnie mogłaby być realizowana inwestycja. Ten odcinek planowany jest do budowy w drugiej połowie lat 30.

Program budowy 100 obwodnic

W Małopolsce przygotowywanych jest siedem inwestycji omijających lokalne i subregionalne ośrodki miejskie o łącznej długości ok. 50 km. 

W maju 2022 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Piwnicznej-Zdroju DK87, a wiosną ubiegłego roku dla obwodnic Nowego Targu DK49 i Limanowej DK28.  

Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji dla pozostałych obwodnic. Kończy się przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego DK28. GDDKiA analizuje szczegółowe rozwiązania dla trasy, która ma ominąć Chrzanów i Trzebinię (DK79). W przypadku wschodniej obwodnicy Tarnowa DK73 w najbliższych miesiącach planowane jest zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, by przedstawić im propozycje przebiegu nowej drogi. 

Trasa obwodnicy Wadowic uzyskała w marcu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Kolejnym etapem jest przygotowanie projektu budowlanego oraz wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

Rządowy Program budowy 100 obwodnic jest planowany do realizacji do 2030 roku.

Rozbudowa obwodnicy Krakowa o trzeci pas

Trwają prace związane z rozbudową autostrady A4 od węzła Balice I do ul. Kąpielowej, trasy S52 między węzłami Balice I i Modlniczka oraz odcinka drogi krajowej nr 94 od węzła Modlniczka do węzła Modlnica. Wszystkie te trasy to części IV obwodnicy Krakowa. Planowo stolicę Małopolski ma otaczać ring dróg szybkiego ruchu z trzema pasami w każdym kierunku. 

Z końcem zeszłego roku przedstawiono mieszkańcom Krakowa i sąsiednich gmin propozycje związane z rozbudową autostrady A4 i drogi ekspresowej S52. Obecnie przygotowywany jest raport podsumowujący te spotkania. Rozmawiano również o rozbudowie odcinka DK94. Na zakończenie prac związanych z przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego planuje się złożenie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy obwodnicy. 

Trwają prace związane z przygotowanie przetargów na opracowanie dokumentacji rozbudowy autostrady A4 o trzeci pas między węzłami Balin a Balice I oraz od Krakowa do Tarnowa.

Modernizacja zakopianki

Przygotowywane są trzy duże inwestycje, których zadaniem jest upłynnienie ruchu na trasie między Krakowem a Myślenicami i poprawa bezpieczeństwa. 

W grudniu uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy węzła Kraków Południe. Przygotowywany jest szczegółowy projekt budowy nowego węzła. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Prace budowlane planuje się na lata 2025-2027. 

Przygotowywana jest przebudowę 4 km odcinka DK7 w Głogoczowie. W grudniu 2022 roku przedstawiono propozycje zmian mieszkańcom. Następnie przygotowano zmodyfikowane propozycje, uwzględniające m.in. ich postulaty. W drugiej połowie roku GDDKiA chce złożyć wniosek do decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. 

W listopadzie uzyskano decyzję środowiskową dla węzła w Jaworniku, łączącego zakopiankę i DW955. Przygotowywany jest projekt budowlany i wniosek o wydanie zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej. Ma zostać złożony przed końcem roku.

Droga krajowa nr 28

Tzw. trasa karpacka prowadzi od Zatora do granicy Małopolski i Podkarpacia. Na poszczególnych jej odcinkach prowadzone są prace projektowe, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i podniesienie jej parametrów technicznych. 

W październiku podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla 12 km odcinka między Zatorem a Wadowicami. Trwają też już prace na odcinku między Nowym Sączem a Ropą (24 km) i w Gorlicach (7 km). 

Obecnie trwa przetarg na wykonanie podobnych dokumentacji dla czterech odcinków

  • Wadowice – Sucha Beskidzka 20 km; 
  • Białka – Skomielna Biała 19 km; 
  • Kasina Wielka – Limanowa 21 km; 
  • Limanowa – Chełmiec 19 km. 

Przygotowywany jest przetarg na opracowanie i aktualizację dokumentacji projektowej dla odcinka między Nowym Sączem a Ropą (18 km).

Droga krajowa nr 47

Opracowywane są projekty modernizacji zakopianki między Nowym Targiem a stolicą polskich Tatr. W styczniu spotkano się z mieszkańcami Białego Dunajca, Poronina i Zakopanego, którym przedstawiono propozycje na zmiany 12 km tego odcinka. W przyszłym roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Planuje się też zmiany na 7 km części DK47 od Nowego Targu do Szaflar. Spotkania z mieszkańcami mają zostać zorganizowane końcem tego roku.

Droga krajowa nr 79

Przygotowywane są projekty budowlane rozbudowy 39 km DK79 między Krakowem a granicą województw małopolskiego i świętokrzyskiego. To już finałowy etap prac dokumentacyjnych, których założeniem jest kompleksowa modernizacja tzw. sandomierki. Obejmie ona poszerzenie jezdni, dostosowanie jej do obciążeń 11,5 t/oś, poprawę geometrii zakrętów, budowę prawo- i lewoskrętów oraz chodników i ścieżek dla rowerów. Projekty planuje się przygotować do 2025 roku. 

W lutym 2023 roku złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy 13 km odcinka między Rudawą a Młoszową. Trwają końcowe prace związane z przygotowaniem Raportu oddziaływania na środowisko.

Droga krajowa nr 94

Jesienią złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy 8 km między Zedermanem a Jerzmanowicami. Planuje się tam m.in. przebudowę trzech skrzyżowań i budowę nowego w Godkowicach. 

Końcem 2020 roku złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla sąsiednich 12 km między Jerzmanowicami a Giebułtowem. Przygotowywane są oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. 

Na wschód od Krakowa przygotowywany jest nowy węzeł w Wieliczce. W ramach tej inwestycji powstanie estakada o długości 70 m biegnąca ul. Krakowską oraz bezkolizyjne połączenie DK94 z Rondem Wieliczan. W lutym otrzymano zezwolenie na realizację tego zadania.

Most na Popradzie

W marcu podpisano umowę na przygotowanie projektu nowego mostu na Popradzie między Nowym Sączem a Starym Sączem. Przeprawa ma zastąpić wysłużony, 60-letni obiekt na DK87. W przyszłym roku planuje się uzyskać zezwolenie na realizację tej inwestycji. 

Źródło: GDDKiA

Podaj dalej
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *