Muzeum Nowej Huty przejdzie przebudowę. Będzie trzy razy większe!

KS
KS
Muzeum Nowej Huty

Muzeum Nowej Huty utworzone w roku jubileuszu 70-lecia istnienia dzielnicy przejdzie renowacje. Muzeum Krakowa podpisało umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w której przewidziany jest remont i dostosowanie do potrzeb nowoczesnej placówki muzealnej dawnego kina Światowid, w którym obecnie znajduje się muzeum. Całe przedsięwzięcie ma potrwać do 2028 roku, a kosztować ma blisko 100 mln zł. 

W pierwszej kolejności Muzeum Krakowa przygotowuje i ogłasza przetargi związane z inwestycją. Z uwagi na jej zakres (obejmuje nie tylko remont konserwatorski budynku ale także rozbudowę i stworzenie wystawy stałej), generalnego wykonawcę poznamy w 2025 r. Wówczas rozpoczną się prace remontowe, planowane do 2028 roku. 

W trakcie remontu niemożliwe będzie prowadzenie działalności w budynku dawnego kina, dlatego zespół Muzeum Nowej Huty przeniesie się na os. Szkolne 22. To miejsce stanie się na najbliższe lata główną siedzibą MNH i miejscem prowadzenia działalności naukowej i edukacyjnej. 

W drodze do Muzeum Nowej Huty  

Od początku było jasne, że budynek, który nie przeszedł żadnego poważnego remontu od czasu powstania, wymaga poważnej inwestycji, niezbędnej do zachowania budynku oraz dostosowania go do potrzeb nowoczesnego muzeum. Dzięki funduszom z programu FEnIKS, będzie można przeprowadzić prace, które umożliwią stworzenie kompletnego i atrakcyjnego miejsca. Przyciągającego turystów i przyjaznego dla mieszkańców. 

W ramach projektu przewidziano: przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty, budowę, przebudowę i rozbudowę niezbędnej infrastruktury technicznej (nawierzchnie drogowe z placami manewrowymi i parkingami oraz chodnikami, sieci elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, oświetlenie zewnętrzne, monitoring), prace w zakresie zielni, prace budowlane związane z aranżacją wystawy stałej, wykonanie wystawy wraz z dostawą sprzętu oraz prace dotyczące aranżacji wnętrz. 

Po zakończeniu projektu dostępna będzie znacznie większa powierzchnia niż obecnie. Dzisiaj powierzchnia użytkowa w obiekcie to 1 575 m2, po zakończeniu wyniesie prawie 4400 m2, czyli niemal trzy razy więcej. Dzięki temu będzie mogła powstać nowoczesna wystawa stała oraz przestrzenie na wystawy czasowe, sale edukacyjne czy spotkania mieszkańców (tzw. „przestrzeń sąsiedzka”). Powstaną miejsca parkingowe oraz osobne wejście do nadbudowy, w której znajdzie się miejsce na taras widokowy i kino letnie. 

Dzięki remontowi Muzeum Nowej Huty stanie się znacznie bardziej dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami. W większości przestrzeni zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne przez montaż wind i podjazdów dla wózków. Na miejscu będzie można skorzystać z wózka inwalidzkiego. Powstanie ścieżka zwiedzania dla osób niewidomych oraz dostępna będzie aplikacja z audiodeskrypcją, zaś dla osób głuchych i słabosłyszących będzie dostępna ścieżka w Polskim Języku Migowym.

W końcu kompletnej odnowie poddana zostanie fasada budynku. Wraz z placem znajdującym się przed wejściem stworzy atrakcyjną i zapraszającą przestrzeń. Wymieniona zostanie nawierzchnia placu, a w jego wschodniej części posadzona będzie zieleń. Wbudowany w plac świetlik pozwoli zajrzeć do znajdującej się pod placem wystawy stałej. Zmian w wyglądzie placu dopełnią przywrócone do pierwotnej formy schody do budynku. 

Jak powstawało muzeum? 

Muzeum Nowej Huty mieści się w dawnym budynku kina Światowid w centrum socrealistycznej zabudowy Nowej Huty na os. Centrum E 1. Połączyło doświadczenia oddziału Muzeum Krakowa Dzieje Nowej Huty i Muzeum PRL-u. 

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Krakowa 1 marca 2019 roku Muzeum PRL-u połączyło się z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, a nowy oddział MHK kontynuuje działalność jako Muzeum Nowej Huty. Pierwszą wystawą pod nowym szyldem był „Nowohucianin”, wpisujący się zarówno w jubileusz 70-lecia Nowej Huty, jak i w projekt „PrzeMieszczanie”, przygotowany przez Muzeum Krakowa na jubileusz swego 120-lecia. 

Jaka będzie wystawa stała? 

Wystawa stała w Muzeum Nowej Huty będzie opowiadała przede wszystkim o dzielnicy i jej mieszkańcach, a na dalszym planie – o PRL-u. Ramy czasowe opowieści będą jednak szersze – obejmie ona zarówno czasy przed budową Nowej Huty, jak i współczesność dzielnicy. 

Zbiorowym bohaterem wystawy stałej będą nowohucianie. Ich losy stanowić mają główną oś narracyjną ekspozycji, a przełomowe wydarzenia z życia dzielnicy wyznaczą punkty dramaturgiczne opowieści. Nowa Huta będzie obecna na wystawie poprzez relacje, obiekty i artefakty pochodzące z jej terenów. Tam, gdzie będzie to możliwe, wydarzenia o znaczeniu ogólnopolskim zostaną przedstawione na przykładzie Nowej Huty – np. stan wojenny zostanie pokazany poprzez pacyfikację strajku w Hucie im. Lenina, sylwetki nowohuckich ofiar, manifestacje rocznicowe. Nie zabraknie też opowieści o kombinacie i warunkach pracy w nim.

Ile będzie wynosił całkowity koszt? 

Całkowita wartość projektu to 99 639 661,46 zł netto, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) 76 466 590,90 zł.

Źródło: Kraków.pl

Podaj dalej
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *