Jedna z największych inwestycji w Krakowie! Ogłoszono projekt na budowę zbiornika retencyjnego

KS
KS
zbiornik retencyjny
fot. /kegw.krakow.pl/

Dzisiaj ogłoszono przetarg na jedną z największych inwestycji tego typu w Krakowie, która pozwoli na sprawne odprowadzanie i retencjonowanie wód deszczowych z pobliskich osiedli. Zbiornik o powierzchni ok. 4,5 tys. m³ wraz z przepompownią powstanie przy ul. Prokocimskiej.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego ogłosiła jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. 

W identyfikacji obszarów zagrożonych wodami opadowymi w tej części miasta pomogło opracowane w 2021 roku modelowanie hydrodynamiczne. Sprawdzono wówczas częstotliwość wylewów, lokalnych podtopień, a także zweryfikowano średnice kanałów i wielkości urządzeń znajdujących się w systemie kanalizacyjnym. 

Dotychczasowe działania przeciwpowodziowe dla os. Kabel 

Przypomnijmy, że ogłoszone właśnie postępowanie wpisuje się w drugi etap prac w zlewni Kabel. Obecnie w fazę realizacji wszedł I etap prac, czyli przebudowa kolektorów przed przepustem pod torami kolejowymi. Działanie w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Prokocimskiej ma na celu rozdzielenia strug wód opadowych, które płyną w czasie deszczy nawalnych od strony osiedli: Kabel, Kozłówek i od ul. Malborskiej. Taki rozdział i tym samym zmniejszenie obciążenia kolektora deszczówką wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców. W drugim etapie zaprojektowany zostanie zbiornik retencyjny wraz z układem pompowym, który wcześniej rozdzielone strugi przechwyci, zmagazynuje, a następnie odprowadzi do znajdującej się w odległości około kilometra Drwinki. 

Na oferty w przetargu na II etap inwestycji czekamy do 6 czerwca do godz. 10.00. Po rozstrzygnięciu postępowania wykonawca będzie miał 16 miesięcy na opracowanie projektu zbiornika i przepompowni. 

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców Bieżanowa to jeden z priorytetów jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Realizacja I etapu inwestycji potrwa do końca tego roku, prace projektowe II etapu powinny zakończyć się na początku 2025 roku.

Źródło: Kraków.pl

Podaj dalej
1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *