Krakowscy maturzyści jednymi z najlepszych w kraju. Wyniki matur 2024 

KS
KS
matura

Już dzisiaj maturzyści w całej Polsce dowiedzieli się jak poszły im tegoroczne egzaminy dojrzałości. W Krakowie do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie przystąpiło 7,3 tys. absolwentów. Rezultaty, które osiągnęli, należą do najwyższych zarówno na tle Małopolski, jak i w skali kraju. 

W tym roku tzw. nowa matura odbyła się po raz pierwszy zarówno w liceach ogólnokształcących i szkołach artystycznych, jak i w technikach i branżowych szkołach II stopnia. 

Tegoroczna populacja zdających nową maturę jest więc o wiele liczniejsza i bardziej zróżnicowana od ubiegłorocznej. Utrudnia to porównanie średnich rezultatów i poziomu zdawalności tzw. nowej matury na poziomie samorządu. Dane przedstawione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dają wgląd w wyniki odrębnie absolwentów liceów i techników. Jednak wyłącznie w zestawieniach dotyczących kraju i poszczególnych województw. 

Krakowscy maturzyści w krajowej czołówce 

Nie zmienia to jednak faktu, że krakowscy maturzyści bardzo dobrze poradzili sobie na pisemnym egzaminie z języka polskiego (poziom podstawowy). Zdawalność osiągnęła 97 proc., a średni wynik to 66 proc. Tymczasem średni wynik w kraju to 61 proc., a w Małopolsce – 63 proc. 

Maturzyści z Krakowa wysokie wyniki osiągnęli również z pisemnej matematyki (poziom podstawowy). Przedmiot ten zaliczyło 92 proc. zdających, a średni wynik wyniósł 71 proc. Dla porównania średni wynik w kraju to 63 proc., a w Małopolsce – 66 proc. 

I wreszcie, pisemny język angielski na poziomie podstawowym – tu krakowscy maturzyści osiągnęli bliską idealnej zdawalność, bo aż 98 proc., i mogą pochwalić się średnim rezultatem na poziomie 85 proc. To wynik o wiele wyższy niż średnia w kraju (78 proc.) i w Małopolsce (79 proc.). 

Przypomnijmy, że aby zdać egzamin maturalny, trzeba było przystąpić do wszystkich wymaganych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. W części ustnej (język polski i język obcy nowożytny) oraz w części pisemnej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie ma progu zaliczenia). Przy czym do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musiał przystąpić absolwent, który posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika. 

Źródło: Kraków.pl

Podaj dalej
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *