W Muzeum Lotnictwa o przyszłości wody w Europie

MN
MN
Konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego „Aqua in Futurum"
Konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego „Aqua in Futurum"

To temat, którego nie możemy bagatelizować. Małopolska po raz kolejny włączyła się w programu EU Green Week, największego wydarzenie w Unii Europejskiej na temat środowiska, ekologii i ochrony środowiska. W piątek w Muzeum Lotnictwa rozmawiano na temat wody i tego, jak powinniśmy o nią dbać.

Wydarzenia w Krakowie w ramach EU Green Week rozpoczęły się 3 czerwca. Przez cały tydzień organizowano m.in. lekcje, spotkania lokalne czy zajęcia on-line dla uczniów. Punktem kulminacyjnym była konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego, która w piątek odbyła się w obiektach Muzeum Lotnictwa.

Europa odporna na kryzys wodny

– Tegoroczna edycja Green Week poświęcona jest kwestiom złączonym z ochroną wód, a także problemom związanym zarówno z ich niedoborem, jak i nadmiarem. Lokalne susze oraz powodzie i powodzie błyskawiczne stanowią istotne wyzwania, przed którymi stoimy. Dlatego też Małopolska skupia się na tematyce wody jako kluczowym elemencie dbałości o nasz klimat i środowisk – powiedział wicemarszałek województwa, Józef Gawron.

Europejski Zielony Tydzień był okazja do promowania ekologicznych praktyk oraz zwiększania świadomości mieszkańców na temat wyzwań związanych gospodarką wodną. Ograniczony zasób wody w przyrodzie, a także fakt, że jest ona nieodzowna do życia, sprawiają, że gospodarka wodna staje ważnym i pilnym zagadnieniem, także w kontekście zmiany klimatu. Stąd temat tegorocznego Green Week brzmiał: W kierunku Europy odpornej na kryzys wodny (Towards a water resilient Europe).

Dotacje i nowoczesne rozwiązania

Tej tematyce były poświęcone zarówno spotkania organizowane przez powiatowych doradców ds. klimatu i środowiska oraz gminnych ekodoradców, jak zajęcia on-line dla uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowane we współpracy z Kołem Naukowym Hydrogeologii AGH.

A w piątek odbyła się wspomniana konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego „Aqua in Futurum: Innowacje i Strategie dla Zrównoważonego Świata Wodnego”. Do udziału zaproszono naukowców i praktyków, którzy przybliżyli uczestnikom konferencji takie zagadnienia, jak wpływ zmiany klimatu na dostępność wody w różnych sektorach, rozwiązania architektoniczne i planistyczne w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury oraz szeroki wachlarz możliwych do pozyskania dotacji.

Nie zabrakło także przedstawicieli samorządów z Małopolski, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Podaj dalej
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *