Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kto może głosować?

KS
KS
Kraków, Stare Miasto, Rynek Główny
Kraków, Stare Miasto, Rynek Główny

Już w niedzielę 9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze w Krakowie będą czynne od godz. 7.00 do 21.00. Kto może głosować w Krakowie?

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel Polski, który: 

 • w dniu wyborów kończy 18 lat 
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu 
 • nie jest ubezwłasnowolniony 
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu 

A także obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który: 

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat 
 • stale zamieszkuje w Polsce i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców 
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu 
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu 
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu

Głosować w Krakowie może:

Wyborca ujęty spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania: 

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Krakowa 
 • stale zamieszkujący na terenie Krakowa, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania 
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Krakowa, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Krakowa

W Krakowie możesz to zrobić od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30, w trzech lokalizacjach: 

 • al. Powstania Warszawskiego 10 
 • ul. Wielicka 28a 
 • os. Zgody 2 

Wzór wniosku dostępny jest pod tym adresem

Jeżeli osoba zna już swoje miejsce pobytu w dniu głosowania, może skorzystać z opcji jednorazowej zmiany miejsca głosowania. Wówczas zagłosuje w komisji wyborczej właściwej dla adresu podanego we wniosku. 

Wniosek możesz złożyć online pod tym adresem lub we właściwych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40–15.30: 

 • adresy w dzielnicach I–VII (Śródmieście, Krowodrza): al. Powstania Warszawskiego 10 
 • adresy w dzielnicach VIII–XIII (Podgórze): ul. Wielicka 28a 
 • adresy w dzielnicach XIV–XVIII (Nowa Huta): os. Zgody 2

Wzór wniosku dostępny jest pod tym adresem

Szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Łącznie, od 1 maja do 2 czerwca, przyjętych zostało 7 658 wniosków o zmianę miejsca głosowania. Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania złożyło 318 osób. 2 161 osób pobrało zaświadczenia o prawie do głosowania. Liczba osób zameldowanych na stałe w Krakowie wyniosła 703 837 osób. 

Źródło: Kraków.pl

Podaj dalej
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *