Matura 2024. Harmonogram tegorocznych egzaminów

KS
KS

Już jutro rozpoczyna się matura 2024. Przystąpi do niej około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Maturzyści będą zdawali egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Matura 2024 potrwa od 7 do 24 maja. Terminy egzaminów pisemnych wyznacza CKE. Matura ustna potrwa od 11 maja do 24 maja. Terminy egzaminów ustnych wyznacza szkoła we własnym zakresie. 

Matura 2024 – harmonogram egzaminów

7 maja (wtorek) – rano egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu nie ma żadnego egzaminu. 

8 maja (środa) – rano egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu egzaminy z języka kaszubskiego, z łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. 

9 maja (czwartek) – rano egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego. 

10 maja (piątek) – rano egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. 

13 maja (poniedziałek) – rano egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu z filozofii. 

14 maja (wtorek) – rano egzamin z biologii, po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 

15 maja (środa) – rano egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 

16 maja (czwartek) – rano egzamin z chemii, po południu z historii muzyki. 

17 maja (piątek) – rano egzamin z geografii, po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych: białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego na poziomie podstawowym. 

20 maja (poniedziałek) – rano egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 

21 maja (wtorek) – rano egzamin z historii, po południu z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 

22 maja (środa) – rano egzamin z informatyki, po południu z historii sztuki.   

23 maja (czwartek) – rano egzamin z fizyki, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 

24 maja (piątek) – rano egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii, zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych, po południu nie ma egzaminów. 

Sesja ustnych egzaminów maturalnych odbędzie się w dniach 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) i w dniach 20-25 maja. Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.  

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 3 do 17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 10-12 czerwca. 

Matura 2024 – kiedy wyniki egzaminów?

Centralna Komisja Egzaminacyjna 9 lipca ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki. 

Matura 2024 – kiedy egzaminy poprawkowe?

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20-21 sierpnia. 20 sierpnia odbędą się poprawkowe egzaminy pisemne, a 21 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne. 

Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września. 

Podaj dalej
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *