Pierwsza polska elektrownia atomowa powstanie 45 km od granic Krakowa? Termin 2030

MN
MN

Nadal nie wiadomo, gdzie i kiedy powstanie pierwsza elektrownia atomowa, ale najbardziej zaawansowane plany dotyczą Stawów Morowskich w okolicy Oświęcimia. Pierwszy reaktor atomowy miałby powstać tam do roku 2030.

Spółka Orlen Synthos Green Energy wytypowała kilka możliwych lokalizacji. Obok Stawów Morowskich jest wśród nich Włocławek i Ostrołęka. Wskazano także tereny należące do ArcelorMittal w w Nowej Hucie w Krakowie, ale ta lokalizacja akurat nie jest traktowana priorytetowo.

Termin? Koniec dekady

″Dla potencjalnych inwestycji na terenach ArcelorMittal posiadamy wydane decyzje zasadnicze, obecnie nie są to jednak projekty priorytetowe″ – informowała w marcu spółka OSGE. Deklarowała wówczas, że termin 2030 nadal jest realny.

Wizualizacja elektrowni (GEH SMR Canada – GE-Hitachi Nuclear Energy)

″Podtrzymujemy termin końca dekady jako realny, niemniej mamy świadomość skomplikowania całego procesu inwestycyjnego. Duże znaczenie będą miały np. wyniki badań środowiskowych, które mogą mieć kluczowy wpływ na czas, jak i możliwość realizacji inwestycji w poszczególnych lokalizacjach″ – informowała spółka.

Proces jest bardzo skomplikowany, wymaga m.in. decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakresie raportu środowiskowego.

Pierwsza polska elektrownia atomowa powstanie w Małopolsce?

Przymiarki do budowy trwają w kilku lokalizacjach, niemniej pod koniec maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach szef OSGE Wojciech Wrochna ocenił, że najbardziej zaawansowane plany dotyczą lokalizacji w Stawach Monowskich.

W ramach przygotowania inwestycji przedstawiciele spółki odbyli już także konsultacje społeczne z udziałem władz miasta, gminy Oświęcim, powiatu oświęcimskiego, radnymi oraz reprezentacjami rad osiedli: Monowice i Dwory Kruki oraz sołectw Stawy Monowskie i Dwory Drugie – informuje ″Gazeta Krakowska″.

Dokładna lokalizacja (opracowanie OSGE z wykorzystaniem danych Google Maps)

Budowa reaktora ma umożliwić wyłączenie w sąsiadujących zakładach chemicznych grupy Synthos obecnie eksploatowanej elektrowni węglowej, a docelowo również gazowej, co powinno istotnie przyczynić się do poprawy jakości środowiska naturalnego.

We wstępie do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) określono że inwestycja polega na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 1300 MWe, co wskazuje na zastosowanie do 4 bloków typu BWRX-300. Lokalizacja to pod względem administracyjnym miasto Oświęcim, teren poprzemysłowy w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Stawy Monowskie. Na podstawie danych przedstawionych w KIP, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ustali zakres Raportu o Odziaływaniu na Środowisko (Raport OOŚ), który będzie podstawą do wydania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU).

Podaj dalej
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *