Tag: Education

Cricoteka: Centrum Dokumentacji, Kolekcji i Badania Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie

W malowniczym zakątku Krakowa, nad brzegiem Wisły, znajduje się Cricoteka - instytucja…

MS MS