Strefa Czystego Transportu jednak nie w tym roku! Kiedy SCT wejdzie w życie? 

KS
KS
SCT

Strefa Czystego Transportu w Krakowie pojawi się później niż pierwotnie planowano. Rozpoczęcie obowiązywania przesunięto, by dać czas na dobre przygotowanie potrzebnych zmian. Pierwszy etap SCT miałby więc obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., a nie jak pierwotnie zakładano – od 1 lipca 2024 r. 

Prezydent Aleksander Miszalski zdecydował o zorganizowaniu w tym roku szerokich konsultacji społecznych w sprawie założeń nowej SCT. 

Propozycja przygotowana przez Zarząd Transportu Publicznego oznacza przede wszystkim odsunięcie w czasie wciąż obowiązującej uchwały o SCT. Otwiera też możliwość  przygotowania nowej, poprawionej uchwały, unieważniającej jednocześnie aktualnie obowiązującą. 

Tematem przesunięcia daty wejścia strefy w życie radni miasta zajmą się w czasie najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa, która odbędzie się w środę, 5 czerwca. Mają się odbyć wówczas oba czytania projektu. 

Kampania informacyjno-edukacyjna

Odłożenie wejścia w życie uchwały ma pozwolić na przeprowadzenie szeroko rozumianych konsultacji. Ich ważnym elementem będzie duża kampania informacyjno-edukacyjna. Będzie ona miała na celu zwiększenie świadomości mieszkanek oraz mieszkańców Krakowa i okolic na temat wpływu zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego na ich zdrowie, a także przedstawienie korzyści, jakie może mieć wprowadzenie SCT w naszym mieście. 

Dodatkowym, założonym efektem procesu konsultacyjnego, będzie zebranie uwag i możliwie największej liczby opinii mieszkańców i mieszkanek, dotyczących kształtu przyszłych zasad SCT. Cały proces zakończy przekonsultowanie konkretnych rozwiązań, zaproponowanych w projekcie nowej uchwały. 

Należy zaznaczyć, że pierwsze dwa etapy będą skierowane nie tylko do krakowian, ale też do mieszkanek i mieszkańców Metropolii Krakowskiej. 

Obecne założenia SCT

Według obecnych założeń, które będą objęte konsultacjami, nowa strefa czystego transportu ma obejmować cały Kraków. Ma też umożliwiać przyjezdnym pozostawienie auta na parkingach P+R. Poza dojazdami do tych miejsc ma obejmować wszystkie pozostałe drogi będące w zarządzie Prezydenta Miasta Krakowa. 

Po wprowadzeniu SCT ma wyraźnie ograniczyć emisje NOx (tlenków azotu) z transportu drogowego (o ok. 30-40 proc.), a także znacząco ograniczyć emisje pyłów PM 2,5 i PM 10 (ok. 80 proc. emisji mniej z transportu samochodowego w mieście). 

Kampanie billbordowe i ulotkowe

W ramach zapowiadanej kampanii konsultacyjnej przygotowane mają być kampanie billboardowe i ulotkowe. Miasto w celu promowania i wyjaśnienia założeń SCT chce także m.in. podjąć współpracę z dziennikarzami naukowymi, prowadzącymi popularne kanały video w internecie. W ramach działań przedstawione zostaną również opinii społecznej przykłady pozytywnych zmian jakości powietrza. Jakie nastąpiły w miastach, gdzie dawno wprowadzono już podobne zielone strefy transportowe. 

Firma badawcza

Do drugiego etapu zostanie wyłoniona firma badawcza, która poprzez badanie ankietowe podsumuje efekty wspomnianych działań. Zbierze też uwagi oraz informacje na temat oczekiwań na temat przyszłej strefy. Te będą podstawą do stworzenia projektu nowej uchwały o SCT. 

Formularz internetowy

We wspominanym trzecim etapie udostępniony natomiast zostanie formularz internetowy, w którym krakowianie będą mogli zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu. Zorganizowane zostaną dyżury (telefoniczne i stacjonarne) oraz bezpośrednie spotkania konsultacyjne. Uwagi do projektu będzie można również zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w formie papierowej. Te formalne konsultacje potrwają co najmniej trzy tygodnie. Po nich radni otrzymają gotowy nowy projekt uchwały o SCT.

Źródło: Kraków.pl 

Podaj dalej
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *