UJ z mocnym oświadczeniem. Koniec rozmów ze studentami okupującymi akademik. Mają natychmiast go opuścić!

KS
KS
UJ

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zawieszają rozmowy z osobami, które okupują nielegalnie akademik “Kamionka”. Przedstawiciele UJ proszą osoby okupujące o opuszczenie akademiku, ze względu na jego stan techniczny, który zagraża osobom przebywającym w nim. 

20 maja miało odbyć się spotkanie z osobami okupującym akademik „Kamionka”. Jednak Uniwersytet Jagielloński wydał oświadczenie.

Władze Uniwersytetu ponownie wzywają wszystkie przebywające tam osoby do opuszczenia akademika „Kamionka”. Okupowanie akademika „Kamionka” nie stanowi pokojowego strajku, tylko nielegalne, niezgodne z prawem wtargniecie na teren Uczelni. 

Studenci mają możliwość podejmowania pokojowych akcji protestacyjnych. Mają też możliwość prowadzenia rozmów z władzami UJ. Nie skorzystali jednak z tej możliwości, wybierając bezprawny atak na mienie UJ, przy udziale osób niebędących studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Stan techniczny budynku

Z uwagi na stan techniczny budynku przebywanie w nim może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Uniwersytet informuje, że przebywanie w budynku akademika „Kamionka” odbywa się na własne ryzyko i ze świadomością bezprawności działania. Władze UJ zabraniają zapraszania przez protestujących do okupowanego akademika jakichkolwiek osób. 

W wyniku zaleceń służb technicznych zaistniała konieczność wyłączenia gazu i prądu. Do obiektu będą wpuszczane (w razie potrzeby) jedynie służby ds. bezpieczeństwa, służby techniczne oraz służby medyczne. 

Wspieranie zachowań bezprawnych i naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne oraz zasady współżycia społecznego nie jest zgodne z wartościami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

fot. Facebook /Uniwersytet Jagielloński/

Źródło: uj.edu.pl

Podaj dalej
1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *