Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. List od prezydenta Miszalskiego do rodzin zastępczych 

KS
KS
Aleksander Miszalski

Każdego roku 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Rodzina zastępcza to nie są żarty i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i wytrwałością. Aleksander Miszalski postanowił skierować list do rodzin zastępczych.

W liście napisał: 

– Każde dziecko pragnie miłości, bezpieczeństwa, spokojnego domu, kochających rodziców. Każde chce mieć zapewnione swoje miejsce na świecie, możliwości rozwoju pasji, chce poznawać, czuć się akceptowane i ważne.

Zobacz pełną treść życzeń od prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego [pdf] 

Piecza zastępcza

Piecza zastępcza sprawowana jest w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. W ramach systemu rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonują rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. 

Łącznie na terenie Krakowa jest 378 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 517 dzieci. 

W ramach pieczy instytucjonalnej funkcjonują: placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego oraz rodzinnego. Na terenie miasta takich placówek jest 38, a w nich 431 dzieci. 

Problem braku kandydatów na rodziny zastępcze 

Nie tylko w Krakowie zauważalny jest problem braku kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Zdecydowana większość osób zgłasza chęć pełnienia tej funkcji w reakcji na konieczność umieszczenia dziecka z kręgu rodziny (bliższej lub dalszej) w pieczy zastępczej instytucjonalnej. Te osoby zgłaszając się chcą objąć pieczą zastępczą tylko konkretnie określone dziecko (dzieci) i nie chcą pełnić tej funkcji dla innych „nieznanych” dzieci. Aktualnie niewielka jest liczba kandydatów, którzy zgłaszają chęć zastania rodziną zastępczą bez wskazywania jednocześnie konkretnego dziecka, które miałoby być umieszczone w ich rodzinie zastępczej. 

W Krakowie w przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych oraz niezawodowych, liczba dzieci i rodzin zastępczych w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie. 

Promocja rodzicielstwa zastępczego 

MOPS nieustannie podejmuje działania związane z promocją rodzicielstwa zastępczego, przygotowując informacje dla prasy ulotki, plakaty, współpracując z jednostkami miejskimi, radami dzielnic. Promuje tę ideę także podczas organizacji wszelkich wydarzeń miejskich. 

Źródło: Kraków.pl

Podaj dalej
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *