Uniwersytet Jagielloński ma nowego rektora. Zdecydowana wygrana

MN
MN
Piotr Jedynak
Piotr Jedynak

Ważna zmiana na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczelnia ma nowego rektora w kadencji 2014 – 2018. Został nim prof. Piotr Jedynak, który pełni obecnie funkcję prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej. Nowy rektor zdecydowani wygrał głosowanie.

Był jednym z czworga kandydatów na to stanowisko. Rektor elekt rozpocznie urzędowanie 1 września.

W głosowaniu wzięli udział wszyscy z 238 elektorów. Zwycięzcę, prof. Piotra Jedynaka, poparło 122 osób, prof. Tomasza Grodzickiego – 63, prof. Armena Edigariana – 49, a prof. Dorotę Malec – 4. Profesor Jedynak jest 307. rektorem w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i od 1 września będzie nim kierował przez najbliższe 4 lata.

– Serdecznie gratuluję profesorowi Piotrowi Jedynakowi, który został dzisiaj wybrany na urząd rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024-2028. Wierzę, że najstarsza polska uczelnia pod jego kierownictwem będzie nie tylko z powodzeniem realizowała wszystkie zamierzone plany badawcze, dydaktyczne i organizacyjne, ale pozostanie dla całego polskiego szkolnictwa wyższego przykładem autentycznej wspólnoty akademickiej – powiedział tuż po ogłoszeniu wyników wyborów prof. Jacek Popiel, obecny rektor UJ.

Prof. Piotr Jedynak przyznał, że w tym roku kampania wyborcza w Uniwersytecie Jagiellońskim była intensywna, a zwycięstwo już w 1. turze jest dla niego pozytywnym zaskoczeniem. Podziękował też wszystkim członkom społeczności akademickiej za udział w wielu debatach i spotkaniach.

– Dwa ostatnie miesiące były dla mnie najbardziej intensywne w życiu zawodowym, a na pewno w pracy akademickiej. Musiałem nauczyć się wielu rzeczy z obszarów, którymi nie kierowałem w uniwersytecie. Jednym słowem, lepiej poznałem Uniwersytet Jagielloński, co mnie bardzo cieszy, bo jest też dobrym zwiastunem na nadchodzącą kadencję. Czeka nas w niej dużo wyzwań, w tym między innymi inwestycyjnych. Musimy dokończyć remont Centrum Kultury Rotunda, rozpocząć budowę akademika na Ruczaju, a także poprawić sytuację lokalową dwóch wydziałów zlokalizowanych w centrum – powiedział rektor elekt.

Piotr Jedynak
Piotr Jedynak

I dodał: – Nie zapominam jednak o tym, że do końca sierpnia nadal jestem prorektorem do spraw polityki kadrowej i finansowej. Jeszcze w tej kadencji mam w planie dokończenie informatyzacji procesów kadrowych. Wiem też, że zwyczajem uniwersyteckim wraz z profesorem Jackiem Popielem będę niewątpliwie musiał zapoznawać się z bieżącymi wyzwaniami, które dotyczą obowiązków rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowy rektor UJ w swoim programie wyborczym zapowiadał tworzenie w Uniwersytecie Jagiellońskim możliwie najlepszych warunków zatrudnienia i kształcenia, zapewnienie stabilności finansowej uczelni, także poprzez poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, co umożliwi nie tylko poprawę sytuacji materialnej osób pracujących i studiujących, ale także utrzymanie i dalsze inwestowanie w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, a także ciągłe unowocześnianie i doskonalenie procesów kształcenia. Zamierza zwiększyć liczbę międzynarodowych projektów badawczych i zintensyfikować współpracę z najlepszymi uniwersytetami na świecie w zakresie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i projektów dydaktycznych. Prof. Piotr Jedynak chce też realizować zobowiązania wynikające ze społecznej odpowiedzialności UJ, w tym szczególnie podejmować działania zorientowane na przezwyciężenie kryzysu klimatyczno-ekologicznego, poprawę warunków dostępności dla osób ze szczególnym potrzebami, przeciwdziałanie wykluczeniu i nierównemu traktowaniu, a także działania edukacyjne i popularyzacyjne zwiększające społeczną świadomość wartości i roli nauki.

Źródło: UJ.edu.pl

Podaj dalej
1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *